İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar Durumu Birimi

İmar Durumu Birimi

İstenilen Evraklar 
* Dilekçe
* Tapu
* Vekaletname.

Müdür

baskan
Dinçer DİNÇER
İmar ve Şehircilik Müdürü

Duyurular